EU PENÍZE ŠKOLÁM (TZV. ŠABLONY) JSOU V ROCE 2016 ZPĚT

Úspěšný projekt EU peníze školám (tzv. šablony) bude pro ZŠ a SŠ otevřen i v novém rozpočtovém období během roku 2016. V rámci tzv. šablon si bude moci každá ze škol zažádat o finanční prostředky na potřebné výukové pomůcky a zkvalitnění výuky.
Jedním z nejžádanějších nástrojů současnosti je pak posílení trendů interaktivity výuky a využití multimediálních výukových prostředků (filmy, animace, simulace). Před každou školou a jejími pedagogy v celé ČR se tak v roce 2016 opět otevírá šance učinit vlastní výuku pro žáky zajímavější, působivější a efektivnější.PRIME TIME PRODUCTION S.R.O. JE PŘIPRAVENA VÁM POMOCI

Naše společnost má s čerpáním dotačních prostředků v rámci tzv. šablon bohaté zkušenosti. Již v minulém rozpočtovém období jsme pro mnoho škol z celé ČR kompletně zajistili jak samotnou dotaci, tak následnou výrobu audiovizuálních učebních pomůcek podle konkrétních představ jednotlivých škol, resp. jejich konkrétních vyučujících. S hrdostí a s dobrým pocitem můžeme konstatovat, že díky námi vytvořeným audiovizuálním vzdělávacím videím se již tisíce dětí v ČR učí různé předměty efektivnější a praktičtější metodou a školní výuka je baví o poznání více než dříve.

UKÁZKY AUDIOVIZUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POMŮCEK PRO ZŠ A SŠ V ČR:

Výukový film video
Animace video
Simulace video

CO KAŽDÉ ŠKOLE V ČR MŮŽEME V ROCE 2016 NABÍDNOUT?

Celý proces probíhá za Vaší asistence a plné kontroly. Víme, že Váš čas je drahý, proto se vždy snažíme Vaše zapojení omezit na nutné minimum.


MÁME ZKUŠENÝ TÝM, KTERÝ JE ZDE PRO VÁS


Náš zkušený tým je připraven Vám kdykoli pomoci. Můžete se na nás kdykoli obrátit a my Vám rádi pomůže jak s administrací celého projektového procesu, tak Vám vždy pomůžeme najít optimální podobu Vaší audiovizuální pomůcky za využití nejmodernějších technologických prostředků v současné audiovizuální tvorbě. Náš tým je složen ze dvou složek. Na jedné straně je tvořen zkušenými projektovými a finančními manažery, kteří mají bohaté zkušenosti s projektovým řízením (od žádosti, přes administraci projektu až po jeho ukončení a vyúčtování a jeho finanční vypořádání), na straně druhé je náš tým tvořen zkušenými filmaři a techniky, kteří mají bohaté a letité zkušenosti s tvorbou a zpracováním audiovizuálního materiálu. Náš tým je zde pro Vás, pro Vaše pedagogy, je Vám plně k dispozici. Neváhejte a využijte výjimečnou šanci obohatit a zatraktivnit Vaší výuku o moderní výukové nástroje.

KONTAKTY

Manažer projektu: PhDr. Robin Kvěš, kves@ptproduction.cz, tel.: +420 724 512 096
Jednatel Prime Time Production s.r.o.: Petr Pohl, pohl@ptproduction.cz, tel.: +420 605 244 244
Režisér: Mgr. René Zabloudil, zabloudil@ptproduction.cz, tel.: +420 721 253 569


VYUŽÍVÁME DATABÁZE SPOLEČNOSTÍ

eu


eu